توضیحات پروژه

شبیه سازی سالن، نشیمن، ناهارخوری،بار،اتاق خواب وتراس این واحد مسکونی توسط تیم ما صورت گرفت.طراحی این پروژه از مشتری عزیزمان بود.