توضیحات پروژه

شبیه سازی سرویس بهداشتی و حمام این واحد مسکونی توسط تیم ما صورت گرفت.طراحی این پروژه از مشتری عزیزمان بود.

تیم ما با استفاده از نرم افزار های روز دنیا آماده طراحی و یا شبیه سازی پروژه های شماست.