توضیحات پروژه

این پروژه یکی از طرح های ویلایی کمپانی اورموشن می باشد که محوطه آرایی و خروجی نهایی توسط تیم ما و با استفاده از نرم افزار لومیون و پست پروداکشن توسط فتوشاپ صورت گرفت. این پروژه جهت نمایش کیفت خروجی کارهای تیم ما ارائه می گردد

تیم ما با استفاده از نرم افزار های روز دنیا آماده طراحی و یا شبیه سازی پروژه های شماست