توضیحات پروژه

این ویلای دوبلکس یک طبقه با زیربنای270متر مربع در زمین بزرگی نزدیک ساحل و جنگل طراحی شده است. این پروژه توسط تیم ما ترسیم وشبیه سازی شده است. ویوهای جذاب از ویژگی های اصلی این بناست.وجود پنجره های قدی حداکثر استفاده از ویوهای طبیعی را فراهم کرده است. از دیگر ویژگی های این کار استفاده ازسکو برای بالابردن کف بناست.این سکوها خودفضایی نیمه باز را تامین کرده اند که قابلیت چیدمان مبلمان واستفاده از فضارا در فصول مختلف تامین نموده است.