لندسکیپ

لندسکیپ یا محوطه جزء نخستین بخشهایی است که در معرض دید و توجه است. علاوه بر آن با افزایش زندگی آپارتمان نشینی لزوم توجه هرچه بیشتر به این بخش احساس می گردد. در طراحی لندسکیپ براساس شرایط ، امکانات و درخواست کارفرما ، طراحی به صورت طرح سه بعدی و نقشه های اجرایی پس از تائید کارفرما انجام می شود.

تماس با ما

اجرای ساختمان

این تیم دارای معماران، برنامه ریزان و طراحان داخلی متخصص در طیف گسترده ای برای انجام پروژه های تجاری، مسکونی و عمومی است.

 

در طراحی مدرن لند اسکیپ معماران عقیده دارند که بایستی با طراحی و معماری کلی ساختمان هماهنگ باشد. البته موضوع همنواختی در کل ساخت و سازهای مدرنیته به چشم می خورد. اما زمانی که فضای سبز در محوطه مکمل طراحی کلی ساختمان باشد ترکیبی جذاب تر و صد البته زیباتر را پدید خواهد آورد. نکته ی بعدی در طراحی فضای سبز مربوط به تناسب گیاهان با فضای انتخاب شده است. بر اساس این موضوع بایستی محوطه را تقسیم بندی کرد و برای هر نقطه گیاه مناسب را در نظر گرفت. اما تکنیک ویژه ای از سوی کارشناسان ارائه شده و آن هم استفاده از گیاه ها و ترکیباتی است که دارای سرعت رشد بالایی هستند. مهندسان معمار هم چنین بر این باور هستند که هرگز در لنداسکیپ چیزی را حذف نکنید؛ بلکه آن را تغییر ظاهر دهید.

دید سازه ای

گروه ما یک تیم خلاق و پر تلاش در بالاترین سطح طراحی است.

فاکتورهای زیبایی شناسی

به طور کلي در هنگام بحث در مورد طراحي براي زندگي انسان با هنرومفاهيم زيبا شناسانه روبرو مي شويم. بحث زيبا شناسي در معماري به مباني کيفي و نظري در هر طراحي مربوط مي شود که طراحي را بيشتر به بررسي عناصر خلق زيبايي هدايت مي کند، از طرفي عوامل بسيار زيادي مانند قابليت استفاده، ساختار، مقاومت مصالح، مسائل مالي و بلاخره ضوابط ساختماني باعث شده است تا آزادي عمل در طراح براي خلق زيبايي تا حدودي وجود نداشته باشد.

خط معماری

در فرم های معماری و فضاهای داخلی، بسته به کیفیت فضا از انواع خط استفاده می شود، که هر کدام احساس و محتوای ویژه ای دارند. خطوط ممکن است واقعی یا ذهنی، پایدار یا ناپایدار، قائم یا افقی، منحنی یا شکسته باشند. خطوط محیطی یا خط کروکی محدودۀ اجسام را نشان داده و آنها را از زمینه جدا می کنند.

این زمینه شامل تهیه نقشه های معماری(پلانها، پلان مبلمان ، برش ، پلان بام ، پلان موقعیت و نما وتائیدیه شهرداری )می باشد. همچنین در صورت درخواست کارفرما ، تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک نیزانجام پذیر است.

وحدت هنری

این زمینه شامل تهیه نقشه های معماری(پلانها، پلان مبلمان ، برش ، پلان بام ، پلان موقعیت و نما وتائیدیه شهرداری )می باشد. همچنین در صورت درخواست کارفرما ، تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک نیزانجام پذیر است.

تکنولوژی پیشرفته

این تیم دارای معماران، برنامه ریزان و طراحان داخلی متخصص در طیف گسترده ای برای انجام پروژه های تجاری، مسکونی و عمومی است.

در طراحی لندسکیپ براساس شرایط ، امکانات و درخواست کارفرما ، طراحی به صورت طرح سه بعدی و نقشه های اجرایی پس از تائید کارفرما انجام می شود.