معماری

ساخت بنا همواره هزینه های بسیار زیادی را به همراه دارد لذا مرحله طراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه توجه به عملکرد، زیبایی ، اقلیم و سازه تاثیر زیادی در نتیجه نهایی دارد.

تماس با ما

اجرای ساختمان

تیم ما دارای معماران، برنامه ریزان و طراحان داخلی متخصص در طیف گسترده ای برای انجام پروژه های تجاری، مسکونی و عمومی است.

گروه معماری ما در زمینه طراحی صفر تا صد بنا برای دریافت پروانه ساختمانی فعالیت می کند. در این بخش برای انواع پروانه های مسکونی، تجاری واداری می توانید اقدام نمایید.

دیدگاه سازه ای

گروه  ما یک تیم خلاق و پر تلاش در بالاترین سطح طراحی است.

فاکتورهای زیبایی شناسی

به طور کلي در هنگام بحث در مورد طراحي براي زندگي انسان با هنرومفاهيم زيبا شناسانه روبرو مي شويم. بحث زيبا شناسي در معماري به مباني کيفي و نظري در هر طراحي مربوط مي شود که طراحي را بيشتر به بررسي عناصر خلق زيبايي هدايت مي کند، از طرفي عوامل بسيار زيادي مانند قابليت استفاده، ساختار، مقاومت مصالح، مسائل مالي و بلاخره ضوابط ساختماني باعث شده است تا آزادي عمل در طراح براي خلق زيبايي تا حدودي وجود نداشته باشد.

خط معماری

در فرم های معماری و فضاهای داخلی، بسته به کیفیت فضا از انواع خط استفاده می شود، که هر کدام احساس و محتوای ویژه ای دارند. خطوط ممکن است واقعی یا ذهنی، پایدار یا ناپایدار، قائم یا افقی، منحنی یا شکسته باشند. خطوط محیطی یا خط کروکی محدودۀ اجسام را نشان داده و آنها را از زمینه جدا می کنند.

این زمینه شامل تهیه نقشه های معماری(پلانها، پلان مبلمان ، برش ، پلان بام ، پلان موقعیت و نما وتائیدیه شهرداری )می باشد. همچنین در صورت درخواست کارفرما ، تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک نیزانجام پذیر است.

وحدت هنری

این زمینه شامل تهیه نقشه های معماری(پلانها، پلان مبلمان ، برش ، پلان بام ، پلان موقعیت و نما وتائیدیه شهرداری )می باشد. همچنین در صورت درخواست کارفرما ، تهیه نقشه های سازه، برق و مکانیک نیزانجام پذیر است.

تکنولوژی پیشرفته

تیم ما در زمینه طراحی صفر تا صد بنا برای دریافت پروانه ساختمانی فعالیت می کند. در این بخش برای انواع پروانه های مسکونی، تجاری واداری می توانید اقدام نمایید.

 

با ما بهترین باشید!