طدر طراحی مفهومی طرحی ساخته می شود که قبل از آن نمونه اش وجود ندارد. نوآوری و خلاقیت در طراحی مفهومی، اصل اساسی می باشد. فرایند طراحی مفهومی با مفهوم سازی شروع می شود. مفهوم سازی عبارت است از به کار گیری تفکر خلاق برای تدوین ایده ها. در ادامه باید، موارد خواسته شده از سوی کارفرما و یا مشتری را در نظر گرفت و طراحی را ادامه داد.

طراحی مفهومی، کار دشوار و پیچیده ای است. به همین علت است که طرح های مفهومی که تمام موارد بالا را رعایت کرده باشد، کمتر به چشم می خورد. برای یک طراحی مفهومی موفق و ماندگار، عوامل بسیار زیادی دخیل هستند. برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

مفهوم اولیه ی پروژه باید گیرا باشد. به گونه ای که ذهن مخاطب و بیننده را درگیر به خود کند و در ذهن مخاطب سوالاتی نسبت به کانسپت، به وجود آورد.
طراحی مفهومی انجام شده، قابلیت اجرایی داشته باشد. بسیاری از طرح ها وجود دارند که از لحاظ زیبایی شناختی کاملا انتظارات را برآورده می کنند اما هنگام ورود به مرحله ی اجرا و عملیاتی شدن، با شکست رو به رو می شوند. در واقع طرح باید کاربردی و عمل گرا باشد.
فرم فضا باید با محیط پیرامون و کانسپت اولیه ی مفهوم هماهنگی داشته باشد.
در کل طراحی مفهومی منجر به انجام پروژه می شود، که دارای ایده ی اولیه ی مناسب باشد و اجرایی شدن آن کاملا عمل گرا و کاربردی باشد.

در دنیای معماری مفهومی، تقریبا هر المانی می تواند ایده ی یک طرح بزرگ باشد. مفاهیم موجود در طراحی مفهومی این اجازه را به ما می دهد تا بدون محدودیت های موجود بتوانیم، مرز های جدید، زیر ساخت های جدید، برنامه های جدید، جزییات جدید و برنامه های جدیدی را تصور کنیم.

معماری هنر معنا دادن به فضا است که یکی از ابزار های آن طراحی مفهومی (کانسپت گرا) است. در واقع کانسپت، یک معماری مفهومی است که با تصاویر و اشکال بسیار ساده شکل می گیرد و کم کم تکامل می یابد و در نهایت به یک سازه ی مستقل تبدیل می شود. ویژگی منحصر به فرد طراحی مفهومی این است که می تواند در عین یگانگی، برداشت های متعددی در ذهن بینندگان مختلف ایجاد کند. ارتباط بین ایده و فرم اولین و مهم ترین نکته در طراحی مفهومی (conceptual design) است.

منبع: مجتمع فنی تهران +