برچسب گذاری توسط: برجیل

بادگیرهای بادگیرهای یزد در دستان اعراب دوبی!یزد در دستان اعراب دوبی! 0

بادگیرهای یزد در دستان اعراب دوبی!

شیخ نشینان امارات با استفاده از معماری‌های یزد و بستک استان هرمزگان اقدام به احداث و بازسازی بادگیرها در شهر دوبی کرده که باعث ایجاد یکی از جذابیت‌های گردشگردی در این شیخ‌نشین شده است....