بایگانی‌ماهانه: ژوئن 2018

توباکو براون 0

توباکو براون: آنچه باغبانی در مورد زندگی به من آموخت

آنطور که توباکو براون، هنرمند محیط زیست می‌گوید باغ‌ها آیینه زندگی‌مان هستند و به منظور برداشت کردن کامل زیبایی‌هایشان باید با مواظبت در آنها کشت‌وکار کنیم. براون تجربه خود را از آوردن پروژه‌های هنری...